Počet návštev: 1975103
 • Riaditeľ školy v zmysle § 3, ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení neskorších predpisov udeľuje žiakom z prevádzkovo-technických dôvodov na deň 29.10.2018 riaditeľské voľno.

  V dňoch 31.10. - 02.11.2018 majú žiaci jesenné prázdniny.

  Vyučovanie bude pokračovať dňa 05.11.2018 podľa platného rozvrhu hodín.

 • Dňa 15. 10. 2018 sa triedy I. M, II. N, III. M a IV. M zúčastnia divadelného predstavenia. Vyučovanie prebieha pre tieto triedy iba prvú vyučovaciu hodinu.

 • zmysle plánu práce školy sa dňa 10.10.2018 sa uskutoční účelové cvičenie pre I. ročníky. Druhé ročníky sa účelového cvičenia zúčastnia dňa 11.10.2018.

  Kurz ochrany človeka a zdravia pre triedu III. A sa uskutoční v dňoch 12. - 16.10.2018 a pre triedu II. D v dňoch 17. - 19.10.2018.

 • Spoločnosť PSA Slovakia podporila darom troch osobných motorových vozidiel Peugeot 208 a Citroen C3 odborné vzdelávanie na našej škole. Žiaci takto budú mať možnosť vzdelávať sa na najnovších modeloch tejto značky a pripraviť sa tak čo najdokonalejšie na praktický život a zvýšiť tak už počas štúdia svoj odborný kredit. Verím, že v krátkej dobe pribudnú ďalšie možnosti na rast odborného vzdelávania a žiakom i učiteľom odborných predmetov sa takto naskytne možnosť odborného rastu a žiakom zvýšiť svoje šance na trhu práce po skončení štúdia

 • Maturitné skúšky v školskom roku 2017/2018 sa skončili. Všetci štvrtáci, ktorí k nim pristúpili ich teda majú úspešne za sebou. Blahoželáme.

  Nie všetkým sa odpovede vydarili. Svoje zohrala tréma, ale i nerovnaký prístup jednotlivých žiakov k učeniu. Veríme, že si vzali ponaučenie do života.

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA
  Koniarekova 17, 918 50 TRNAVA
 • 033/598 3012
  033/598 3014 - Zástupca riaditeľa
  033/598 3022 - Zborovňa
  033/598 3019 - Zborovňa majstrov odb. výcviku
  033/598 3024 - Autodielňa
  033/598 3015 - Hospodár

Nedeľa 21. 10. 2018

Fotogaléria