• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Rozbehla sa spolupráca s DHL v systéme duálneho vzdelávania

      V piatok, 27. septembra na prevádzke Samsung v Gáni privítali našich prvých študentov dualistov. Ide o troch žiakov 1. ročníka študujúcich odbor logistika, ktorí sa rozhodli študovať v systéme duálneho vzdelávania a za partnera si zvolili práve DHL Supply Chain.

      Podobne ako automobilový priemysel, výroba či maloobchod, aj odvetvie logistiky sa musí vysporiadať s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. Duálne vzdelávanie prináša pre študenta aj firmu veľa výhod. Z toho dôvodu sa spoločnosť DHL rozhodla zapojiť do systému duálneho vzdelávania a využiť tak alternatívu výchovy vlastných budúcich zamestnancov. Žiaci, absolvujú odbornú prax v distribučnom centre DHL v Gáni počas nasledujúcich štyroch rokov. Ich hlavným mentorom je Tibor Mičúch, Site Manažér a hlavnou inštruktorkou pre odborné vzdelávanie je Réka Gálová, WMS Superuser Outbound.

     • Deň otvorených dverí

      Riaditeľ Súkromnej SOŠ DSA, Koniarekova 17, Trnava oznamuje rodičom a žiakom deviatych ročníkov - záujemcom o štúdium na škole, že dňa 03.10.2019 sa uskutoční deň otvorených dverí od 8.00 do 13.00. Prídite sa oboznámiť s ponukou našich študijných a učebných odborov, s podmienkami štúdia i s ponukou zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania.

     • Získal bronzovú medailu vojvodu z Edinburgu

      Niekoľko žiakov zo školy sa počas minulého školského roka zapojilo do programu DofE - Cena vovodu z Edinburgu. Program je postavený na štyroch krokoch - rozvoj vlasného talentu, dobrovoľnícka činnosť, dokázanie niečoho nového a dobrodružná expedícia. Nie všetci vydržali až do konca. Ale Martin Šoltés všetky štyri kroky úspešne zvládol a 10. septembra 2019 za prítomnosti britského veľvyslanca, prezidentky SR a mnohých ďalších osobností bol ocenený ziskom bronzovej medaily. Dokázal spraviť niečo nielen pre seba, ale pomohol aj dobrovoľníckou činnosťou. Blahoželáme, Martin!

     • Rodičovské združenie

      Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy DSA, Koniarekova 17, Trnava oznamuje rodičom žiakov prvých ročníkov, že úvodné rodičovské združenie sa bude konať dňa 12. 09. 2019 o 16.00 hod.

      Pre rodičov, ktorí chcú podpísať pre svoje deti učebné umluvy v systéme duálneho vzdelávania sa o 14.30 hod. začína stretnutie so zamestnávateľmi - poskytovateľmi duálneho vzdelávania. Účasť rodičov spolu so žiakom je nutná.

     • Príspevok do ZRPŠ

      Rada rodičov pri Súkromnej strednej odbornej škole DSA, Koniarekova 17 oznamuje rodičom, že príspevok do fondu ZRPŠ je možné zaplatiť aj bankovým prevodom na číslo účtu SK86 0200 0000 0039 7999 7251. Ako variabilný symbol uveďte "2019_2020" a do správy pre prijímateľa uveďte meno žiaka. Príspevok je možné zaplatiť aj v hotovosti triednym učiteľom. Výška príspevku pre školský rok 2019/2020 je 20,- EUR.

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

      Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy DSA, Koniarekova 17, Trnava oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie nastávajúceho školského roka 2019/2020 sa uskutoční dňa 02. septembra 2019 o 09:00. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne od 03. septembra 2019.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Štvrtok 21. 11. 2019
  • Fotogaléria

   • Energoland Mochovce
   • Oktoberfest
   • Biela pastelka
   • Hasiči
   • Darovanie krvi
   • Brigáda
   • Exkurzia Modra
   • Beseda s Igorom Orviským
   • Deň školských knižníc
  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniarekova 17, Trnava
   • roman.michalicka@tt.skoladsa.sk, dsa.tt@dsakademien.sk
   • 033/598 3012 033/598 3014 - Zástupca riaditeľa 0910746812 033/598 3022 - Zborovňa 033/598 3019 - Zborovňa majstrov odb. výcviku 033/598 3024 - Autodielňa 033/598 3015 - Hospodár
   • Koniarekova 17, 918 50 TRNAVA
   • 17055237
   • 2021134060
 • Fotogaléria

  • Energoland Mochovce
  • Oktoberfest
  • Biela pastelka
  • Hasiči
  • Darovanie krvi
  • Brigáda
  • Exkurzia Modra
  • Beseda s Igorom Orviským
  • Deň školských knižníc
  • Súťaž Kraj, ktorý je mojím domovom
  • Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne
  • Účelové cvičenie II.ročníky