Počet návštev: 1870040
 • Ocenenie pre nášho bývalého žiaka Rastislava Žilinského je jednoznačným dôkazom, že v našej škole vychovávame skutočných odborníkov, ktorí sa vyznajú vo svojom remesle.

 • Tohtoročnú jar chce privítať Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA (SSOŠP) v Trnave s vynoveným hlavným vstupom do svojej budovy. Ide o ďalší krok v jej modernizácii, ktorú odštartoval po svojom príchode nový zriaďovateľ Deutsch-Slowakische Akademien (DSA), a. s. koncom roka 2016.Školu postavili v polovici sedemdesiatych rokov a opravu už naozaj potrebovala. Má už sčasti osadené nové okná, vynovenú fasádu, ktorá púta modrou farbou a logom školy nad vchodom, ďalšie finančné prostriedky boli za dva uplynulé roky nasmerované do vnútorného vybavenia. Najväčšia investícia však školu ešte len čaká. V tomto roku je v pláne postavenie novej haly s dielňami odborného výcviku. Vyrastie na voľnej ploche pred školou, vedľa športového ihriska. "Aj takto chce DSA posunúť školu, aby mala lepšie podmienky, kvalitnejšiu a modernejšiu výučbu a zaujala ešte významnejšie miesto v regióne," konštatoval riaditeľ školy Roman Michalička.

 • V zmysle Pedagogicko-organizačných pokynov pre školský rok 2017/2018 a v zmysle pokynov Maturita 2018 riaditeľ školy oznamuje, že písomná forma internej časti maturitnejj skúšky a externá časť maturitnej skúšky sa konajú:

  13. 03. 2018 zo slovenského jazyka a literatúry

  14. 03. 2018 ź anglického jazyka a nemeckého jazyka

  Tento rok sa maturanti rozhodli využiť aj elektronickú formu testovania e-Maturita. Výsledky tak budú vedieť omnoho skôr.

  Maturantom želáme veľa úspechov.

 • Vážení rodičia.

  Už v najbližších dňoch môžete očakávať vo svojich mailových schránkach (ak ste nahlásili škole) nový Newsletter, pomocou ktorého Vás budeme informovať o dianí za uplynulé obdobie na škole i o tom, čo sa deje v našej rodine škôl DSA.

 • Iste ste postrehli pracovný ruch v priestore pred školským bufetom. Pod vedením šikovných pedagógov sa tu pripravuje pre vás, milí naši žiaci, oddychové kultúrne sedenie. Verím, že zariadenie priestoru uzrie aj vašim pričinením čoskoro svetlo sveta. Na výrobe by sa mali podieľať najmä stolári, praktické ženy, umelci. Vítaná je ale každá pomocná ruka.

  A tuná si môžete pozrieť zatiaľ vizualizáciu nového priestoru

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA
  Koniarekova 17, 918 50 TRNAVA
 • 033/598 3012
  033/598 3014 - Zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
  033/598 3013 - Zástupca pre odborný výcvik
  033/598 3022 - Zborovňa
  033/598 3020 - Zvarovňa
  033/598 3024 - Autodielňa
  033/598 3015 - Hospodár
  0902 901 951 - Zváracia škola, e-mail: praxvh@centrum.sk

Štvrtok 26. 4. 2018

Fotogaléria