Počet návštev: 1906037
 • Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy DSA, Koniarekova 17, Trnava oznamuje, že v dňoch 19. - 28. júna 2018 z dôvodu konania záverečných skúšok a ukončovania školského roka 2017/2018 bude vyučovanie upravené nasledovne:

  19. - 22. 06. 2018 08:00 - 12:30

  21. 06. 2018 prednáška o obchodovaní s ľuďmi.

  22. 06. 2018 účelové cvičenie I. ročníky 8:00 - 13:30

  25. 06. 2018 účelové cvičenie II. ročníky 8:00 - 13:30

  25. - 28. 06. 2018 8:00 - 12:00

  Odovzdávanie učebníc a čistenie tried podľa harmonogramu 21. - 28. 06. 2018.

 • Spoločnosť PSA Slovakia podporila darom troch osobných motorových vozidiel Peugeot 208 a Citroen C3 odborné vzdelávanie na našej škole. Žiaci takto budú mať možnosť vzdelávať sa na najnovších modeloch tejto značky a pripraviť sa tak čo najdokonalejšie na praktický život a zvýšiť tak už počas štúdia svoj odborný kredit. Verím, že v krátkej dobe pribudnú ďalšie možnosti na rast odborného vzdelávania a žiakom i učiteľom odborných predmetov sa takto naskytne možnosť odborného rastu a žiakom zvýšiť svoje šance na trhu práce po skončení štúdia

 • Maturitné skúšky v školskom roku 2017/2018 sa skončili. Všetci štvrtáci, ktorí k nim pristúpili ich teda majú úspešne za sebou. Blahoželáme.

  Nie všetkým sa odpovede vydarili. Svoje zohrala tréma, ale i nerovnaký prístup jednotlivých žiakov k učeniu. Veríme, že si vzali ponaučenie do života.

 • V dňoch 26. a 27. 04. 2018 sa naša škola spolu s ďalšími školami zo skupiny DSA prezentovala na veľtrhu JObExpo 22018 v Nitre. Pedagógovia a žiaci prezentovali študijné a učebné odbory jednotlivých škôl, možnosti štúdia a benefity poskytované študentom na školách v portfóliu spoločnosti DSA, a. s.

 • Ocenenie pre nášho bývalého žiaka Rastislava Žilinského je jednoznačným dôkazom, že v našej škole vychovávame skutočných odborníkov, ktorí sa vyznajú vo svojom remesle.

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA
  Koniarekova 17, 918 50 TRNAVA
 • 033/598 3012
  033/598 3014 - Zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
  033/598 3013 - Zástupca pre odborný výcvik
  033/598 3022 - Zborovňa
  033/598 3020 - Zvarovňa
  033/598 3024 - Autodielňa
  033/598 3015 - Hospodár
  0902 901 951 - Zváracia škola, e-mail: praxvh@centrum.sk

Sobota 23. 6. 2018

Fotogaléria