Počet návštev: 1793270
 • V dňoch 07. - 08. 12. 2017 sa bude v priestoroch Súkromnej SOŠ polytechnickej DSA Trnava konať Deň otvorených dverí pre všetkých uchádzačov o štúdium na našej škole.

  Radi uvítame žiakov 9. ročníkov a ich rodičov, ktorí sa budú môcť bližšie zoznámiť s jednotlivými odbormi, ktoré škola ponúka a s priestormi školy.

  Prídite, určite neoľutujete. Pre každého záujemcu o štúdium pripravené prekvapenie.

 • Iste ste postrehli pracovný ruch v priestore pred školským bufetom. Pod vedením šikovných pedagógov sa tu pripravuje pre vás, milí naši žiaci, oddychové kultúrne sedenie. Verím, že zariadenie priestoru uzrie aj vašim pričinením čoskoro svetlo sveta. Na výrobe by sa mali podieľať najmä stolári, praktické ženy, umelci. Vítaná je ale každá pomocná ruka.

  A tuná si môžete pozrieť zatiaľ vizualizáciu nového priestoru

 • V priestoroch vestibulu školy pribudol zaujímavý prvok. Dúfam, že ho ocenia najmä športovci, ktorí sa počas prestávok môžu venovať zmysluplnej činnosti. Dostávate takto šancu, pripraviť sa vo väčšom počte na jarný stolnotenisový turnaj.

  Rakety a loptičky si môžete zapožičať v školskom bufete. Verím, že zariadenie bude dlho slúžiť aj ďalším generáciám žiakov.

 • Zástupcovia vedenia Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej / SSOŠP/ DSA v Trnave s predstaviteľom spoločnosti Deutsch-Slowakische Akademien /DSA/, ktorá je od minulého roku jej súkromným zriaďovateľom, predstavujú v týchto dňoch SSOŠP na základných školách v Trnave a v okolitých obciach.

  Predstaviteľ zriaďovateľa informuje prítomných deviatakov o spoločnosti DSA, ktorá má k dnešnému dňu zriaďovateľské kompetencie na deviatich materských, základných a stredných školách po celom území Slovenska. Osobitnú pozornosť venuje súkromný zriaďovateľ skvalitneniu štúdia technických odborov. Na stredných odborných školách sa preto zvyšuje podiel praktickej časti výučby, pričom využívajú aj spoluprácu s priemyselnými firmami v regióne. V pripravovanom projekte jazykovej prípravy budú školy v koordinácii s nemeckými partnermi zavádzať najmodernejšie metódy tzv. distance learning, čiže výučbu jazykov prostredníctvom internetu formou videokonferencií.

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA
  Koniarekova 17, 918 50 TRNAVA
 • 033/598 3012
  033/598 3014 - Zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
  033/598 3013 - Zástupca pre odborný výcvik
  033/598 3022 - Zborovňa
  033/598 3020 - Zvarovňa
  033/598 3024 - Autodielňa
  033/598 3015 - Hospodár
  0902 901 951 - Zváracia škola, e-mail: praxvh@centrum.sk

Piatok 19. 1. 2018

Fotogaléria