•  

           

    

    

  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Stretnutie so zástupcami zamestnávateľov
    • 20. 6. 2021
    • Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy DSA, Koniarekova 17, Trnava pozýva všetkých žiakov, ktorí nastupujú do 1. ročníka spolu s rodičmi na stretnutie so zástupcami zamestnávateľov, s ktorými škola spolupracuje v oblasti duálneho vzdelávania. Stretnutie sa uskutoční 28. 06. 2021 o 14:30 v priestoroch školy.

    • Stretnutie so zástupcami zamestnávateľov: Čítať viac
    • Úprava harmonogramu vyučovania od 21. 06. 2021
    • 20. 6. 2021
    • Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy DSA, Koniarekova 17, Trnava oznamuje, že vzhľadom na pretrvávajúce vysoké teploty a na základe výstrah vydaných SHMÚ upravuje dňom 21. 06. 2021 režim vyučovania pre žiakov nasledovne:

     - teoretické vyučovanie 8:00 - 11:25

     - odborný výcvik 7:00 - 12:00

     Uvedená úprava harmonogramu vyučovania platí do 30. 06. 2021.

    • Úprava harmonogramu vyučovania od 21. 06. 2021: Čítať viac
    • Nástup do školy od 17. 05. 2021
    • 17. 5. 2021
    • Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy DSA, Koniarekova 17, Trnava oznamuje všetkým žiakom a rodičom, že od 17. 05. 2021 obnovuje na škole prezenčné vyučovanie podľa aktuálneho rozvrhu hodín. Každý žiak starší ako 18 rokov je povinný sa pri nástupe preukázať čestným prehlásením o bezinfekčnosti.

    • Nástup do školy od 17. 05. 2021: Čítať viac
    • Informácie pre uchádzačov o štúdium
    • 11. 5. 2021
    • Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy DSA, Koniarekova 17, Trnava oznamuje záujemcom o štúdium, ktorí neuspeli v prvom kole prijímacích skúšok, že škola ponúka stále voľné kapacity vo všetkých odboroch vzdelávania, pretože nie sme obmedzení počtom miest v jednotlivých odboroch. Prihlášku do druhého kola prijímacích skúšok podajte prostredníctvom portálu EduPage alebo v printovej podobe. Druhé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční 22. 06. 2021.

    • Informácie pre uchádzačov o štúdium: Čítať viac
    • Informácie k prijímacím skúškam pre uchádzačov o štúdium
    • 30. 4. 2021
    • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium.

     Na základe dnešného usmernenia MŠVVaŠ SR č. 19485 sa v ružových a červených okresoch uchádzač o štúdium nepreukazuje testom.

     Zároveň je vstup rodičov do budovy školy zakázaný.

     V priestoroch školy musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom FFP2.

    • Informácie k prijímacím skúškam pre uchádzačov o štúdium : Čítať viac
  • Video o škole

   Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom v DUALNOM vzdelávaní za spoluprácu