Navigácia

Akcie v šk.r. 2014/2015

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola polytechnická
Email školy: souztt@centrum.sk
Telefón: 033/598 3011 - Sekretariát
033/598 3014 - Zástupkyňa pre teoretické
vyučovanie
033/598 3013 - Zástupca pre odborný výcvik
033/598 3022 - Zborovňa
033/598 3020 - Zvarovňa
033/598 3024 - Autodielňa
033/598 3018 - Učtáreň
0910828770 - Zváracia škola,
e-mail praxvh@centrum.sk
Adresa školy: Koniarekova 17, 918 50 TRNAVA