Navigácia

Akcie v šk.r. 2014/2015

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola polytechnická
Email školy: souztt@centrum.sk
Telefón: 033/598 3011 - Sekretariát
033/598 3014 - Zástupkyňa pre teoretické
vyučovanie
033/598 3013 - Zástupca pre odborný výcvik
033/598 3022 - Zborovňa
033/598 3020 - Zvarovňa
033/598 3024 - Autodielňa
033/598 3016 - Študijné oddelenie
033/598 3018 - Učtáreň
Adresa školy: Koniarekova 17, 918 50 TRNAVA
Email na webmastera: deni.sucha@gmail.com