Navigácia

Sobota 1. 11. 2014
Počet návštev: 1126037

Narodeniny a meniny

Zajtra (Nedeľa 2.11.2014)
Martin Mandák (II.H/M)

 

SOŠ polytechnická Vás víta

 

 

Novinky

 • Športové súťaže

  24. 10. 2014

  V priestoroch CVČ Kalokagatia sa konali súťaže v Rope skippingu a penaltový festival. Našu školu reprezentovali:

  Rope skipping – Lukáš Sabo IV.KM, ktorý sa umiestnil na peknom druhom mieste výkonom 1455 preskokov.

  Penaltový festival – Michal Šiška, Matej Ščasnovič (IV.KM),   Peter Bango a Rasťo Horváth (III.AM), Matúš Krajčovič (II.HM), Patrik Harsányi (III.KM). Najlepšie sa umiestnil Michal Šiška, ktorý skončil na štvrtom mieste. Blahoželáme!

 • Kraj, ktorý je mojím domovom

  23. 10. 2014

  Už sa stalo tradíciou že naši druháci sa v októbri zapájajú do vedomostnej olympiády nášho regiónu "Kraj, ktorý je mojím domovom". Vyhlasovateľom súťaže je náš VÚC. Dňa 22.októbra sa teda družstvo z triedy II.H/M v zložení: Patrik Križan, Matúš Krajčovič a Lukáš Korec snažili správne zodpovedať otázky z oblasti osobností kraja, životného prostredia, olympijského hnutia v kraji a cestovného ruchu. Teraz sú už odpovede odoslané a čakáme na vyhodnotenie.

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  23. 10. 2014

  Vedeli ste, že aj knižnice majú svoj deň? Je ním 27.október. Aj my v našej škole máme školskú knižnicu a preto sme sa rozhodli tento deň podporiť. V pondelok, 27.októbra sa preto  v priestoroch našej školy uskutoční verejné čítanie úryvkov z diel rôznych slovenských autorov.Dúfame, že aj takto vzbudíme u vás, žiakov väčší záujem o čítanie a zastavíte sa v školskej knižnici, kde si môžete vybrať z aktuálnej ponuky. Bližšie info u pani učiteľky Búlikovej.

 • Červené stužky

  9. 10. 2014

  Naša škola sa už niekokľo rokov po sebe zapája do celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorá prebieha od 1.septembra a vyvrcholí 1:decembra - na svetový deň boja proti AIDS. v rámci kampane sa uskutočnia rôzne aktivity o ktorých si môžete bližšie prečítať:

   www.cervenestuzky.sk/

 • Školský časopis POLYTECHNIK

  9. 9. 2014

  Na našej škole vydávame už šiesty rok školský časopis POLYTECHNIK. s ktorým sa úspešne zúčastňujeme celoslovenskej novinárskej súťaže stredných a vysokých škôl Štúrovo pero. Keďže viacerí členovia redakčnej rady úspešne zmaturovali, očakávame, že ich nahradíe vy, šikovní prváci. Bližšie informácie u pani uč. Búlikovej.

 • Nový školský rok 2014/15

  1. 9. 2014

  1.septembra 2014 sa začal ďalší školský rok, ktorý sme slávnostne otvorili 2.septembra.Vítame v našej škole všetkých žiakov, zvlášť žiakov prvých ročníkov. Žiakom aj učiteľom prajeme úspešný školský rok. 

 • Príspevok do fondu ZRPŠ

  Príspevok rodičov do fondu ZRPŠ na školský rok 2014/2015 je 20 €.

 • Video prezentácia našej školy