Navigácia

Štvrtok 27. 11. 2014
Počet návštev: 1151308

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 27.11.2014)
Peter Bango (III.AM)
Milan Bališ (II.AM)
Popozajtra (Nedeľa 30.11.2014)
Andrej Cabadaj (I.D)
Andrej Gurovič (III.K/M)
Ondrej Lančarič (I.H/M)
Ondrej Repiský (II.SV/SD)

 

SOŠ polytechnická Vás víta

 

 

Novinky

 • Exkurzia JE Mochovce

  25. 11. 2014

  Dňa 5.decembra 2014 sa žiaci tried II.H/M, II.N, II.A/M a III.MSZ a II.MOS zúčastnia exkurzie do Jadrovej elektrárne v Mochovciach. Odchod autobusu je po 2.vyučovacej hodine. Bližšie informácie nájdete na našej hlavnej stránke.

 • Preventívne stretnutie s témou AIDS

  25. 11. 2014

  Dňa 27.novembra t.j. vo štvrtok v čase 2. a 3. vyučovacej hodiny sa žiaci tretieho ročníka zúčastnia preventívneho stretnutia s témou AIDS, ktoré na našej škole organizuje združenie STORM. Bližšie o tejto neziskovej organizácii si prečítate:  http://www.zdruzeniestorm.sk/onas/onas.htm

 • Športové súťaže

  24. 10. 2014

  V priestoroch CVČ Kalokagatia sa konali súťaže v Rope skippingu a penaltový festival. Našu školu reprezentovali:

  Rope skipping – Lukáš Sabo IV.KM, ktorý sa umiestnil na peknom druhom mieste výkonom 1455 preskokov.

  Penaltový festival – Michal Šiška, Matej Ščasnovič (IV.KM),   Peter Bango a Rasťo Horváth (III.AM), Matúš Krajčovič (II.HM), Patrik Harsányi (III.KM). Najlepšie sa umiestnil Michal Šiška, ktorý skončil na štvrtom mieste. Blahoželáme!

 • Kraj, ktorý je mojím domovom

  23. 10. 2014

  Už sa stalo tradíciou že naši druháci sa v októbri zapájajú do vedomostnej olympiády nášho regiónu "Kraj, ktorý je mojím domovom". Vyhlasovateľom súťaže je náš VÚC. Dňa 22.októbra sa teda družstvo z triedy II.H/M v zložení: Patrik Križan, Matúš Krajčovič a Lukáš Korec snažili správne zodpovedať otázky z oblasti osobností kraja, životného prostredia, olympijského hnutia v kraji a cestovného ruchu. Teraz sú už odpovede odoslané a čakáme na vyhodnotenie.

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  19. 11. 2014

  Vedeli ste, že aj knižnice majú svoj deň? Je ním 27.október. Aj my v našej škole máme školskú knižnicu a preto sme sa rozhodli tento deň podporiť. V pondelok, 27.októbra sa preto  v priestoroch našej školy uskutočnilo verejné čítanie úryvkov z diel rôznych slovenských autorov.Dúfame, že aj takto sme vzbudili u vás, žiakov väčší záujem o čítanie a zastavíte sa v školskej knižnici, kde si môžete vybrať z aktuálnej ponuky. Bližšie info u pani učiteľky Búlikovej.

 • Červené stužky

  9. 10. 2014

  Naša škola sa už niekokľo rokov po sebe zapája do celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorá prebieha od 1.septembra a vyvrcholí 1:decembra - na svetový deň boja proti AIDS. v rámci kampane sa uskutočnia rôzne aktivity o ktorých si môžete bližšie prečítať:

   www.cervenestuzky.sk/

 • Školský časopis POLYTECHNIK

  9. 9. 2014

  Na našej škole vydávame už šiesty rok školský časopis POLYTECHNIK. s ktorým sa úspešne zúčastňujeme celoslovenskej novinárskej súťaže stredných a vysokých škôl Štúrovo pero. Keďže viacerí členovia redakčnej rady úspešne zmaturovali, očakávame, že ich nahradíe vy, šikovní prváci. Bližšie informácie u pani uč. Búlikovej.

 • Nový školský rok 2014/15

  1. 9. 2014

  1.septembra 2014 sa začal ďalší školský rok, ktorý sme slávnostne otvorili 2.septembra.Vítame v našej škole všetkých žiakov, zvlášť žiakov prvých ročníkov. Žiakom aj učiteľom prajeme úspešný školský rok. 

 • Príspevok do fondu ZRPŠ

  Príspevok rodičov do fondu ZRPŠ na školský rok 2014/2015 je 20 €.

 • Video prezentácia našej školy