Navigácia

Novinky

  • V dňoch 26. - 28. 04. 2016 sa naša škola veľmi úspešne prezentovala na výstave SOŠ Mladý tvorca 2016  v Nitre. Spomedzi škôl, ktoré sa na výstave prezentovali sme získali ocenenie za najlepšiu expozíciu. Ocenení sme boli aj spomedzi škôl, ktoré prezentovali TTSK. K úspoechu na výstave iste prispeli aj hostesky Kristína a Natália, ktoré sa veľmi dobre zhostili svojej úlohy.

  • V priestoroch školy sa dňa 28. 04. 2016 uskutočnilo stretnutie zamestnancov, žiakov a rodičov s predstaviteľmi nášho nového zriaďovateľa - DSA, a. s. (Deutsch - Slowakische akademien) Ing. M. Nikelom a JUDr. S. Maličkayom. Páni predstavili spoločnosť, jej fungovanie a prepojenie s nemeckým partnerom EBG (Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft). Venovali sa témam ako si predstavujú fungovanie školy po prevzatí zriaďovateľskej pôsobnosti, aké sú skúsenosti so školu v Trebišove, ktorej zriaďovateľom sa stali v septembri 2015, aké sú zamýšľané zmeny v štruktúre študijných a učebných odborov i celkovej revitalizácie školy. V diskusii, do ktorej sa zapájali rodičia i zamestnanci školy zodpovedali na ich otázky. Zo stretnutia odchádzali všetci spokojní a s pozitívnym postojom.

  • Naša škola mení od 01. 09. 2016 svojho zriaďovateľa. Doterajší zriaďovateľ  Trnavský samosprávny kraj sa mení za nového zriaďovateľa, ktorým sa stáva spoločnosť Deutsch - Slowakische Akademien (DSA). O tejto zmene rozhodli poslanci zastupiteľstva TTSK na svojom zasadnutí dňa 13. 04. 2016. Od septembra sa teda stávame Súkromnou strednou odbornou školou DSA.

  • Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa koná  dňa 30. 05. 2016.

  • 22. 9. 2015

    Vo štvrtok 6.októbra bude úvodné stretnutie pre záujemcov o dištančné štúdium a to o 15.00 v priestoroch školy. Dozviete sa dôležité informácie o podmienkach a organizácii štúdia, ktoré vám podá Mgr.Gašparovičová.