Navigácia

Deň otvorených dverí dňa 12. februára 2016 od 8,00 hod do 12,00 hod

Deviataci neváhajte!

V školskom roku 2016/2017 otvárame

nový 4 ročný študijný odbor

LOGISTIKA

Novinky

  • Klasifikačná porada za I. polrok šk. roka 2015/2016 sa v zmysle Plánu práce školy uskutoční dňa 25. 01. 2016.

  • 22. 9. 2015

    Vo štvrtok 6.októbra bude úvodné stretnutie pre záujemcov o dištančné štúdium a to o 15.00 v priestoroch školy. Dozviete sa dôležité informácie o podmienkach a organizácii štúdia, ktoré vám podá Mgr.Gašparovičová.

  • 3. 9. 2015

    Redakčná rada usilovne pracuje na príprave nového čísla školského časopisu POLYTECHNIK

  • 3. 9. 2015

    1.septembra 2015 začal nový školský rok, na jeho slávnostnom otvorení sme sa stretli 2.septembra.